INVESTOVANIE A ZHODNOCOVANIE KAPITÁLU

Zastupujeme investorov s voľnými finančnými zdrojmi, ktorí sú pripravaní ich investovať v prípade zaujímavých projektov aj na Slovensku. Našimi partnermi sú predovšetkým subjekty  z Číny, Izraela a USA, ale zastupujeme aj osoby s voľnými zdrojmi zo Slovenska, Česka, Nórska a Cypru.

V prípade, že máte zujímavý projekt, produkt, nehnuteľnosť, hnuteľnosť, komoditu alebo aj iné aktívum, ktorého potenciálom je zhodnotenie voľného kapitálu našich partnerov vo výške minimálne 6 % p.a. volajte na tel.: 0911 177 007 alebo píšte na email: gvisionsro@gmail.com