Košický dukát

Chcem kúpiť

Chcem kúpiť Košické dukáty

Chcem sa stať členom

Chcem sa stať členom oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb

Chcem darovať

Chcem podporiť projekt Košický dukát darom oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb

Subjektami, ktoré majú primárnu exkluzivitu v PROJEKTe KOŠICKÝ DUKÁT zo strany vydavateľa (oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb, Mlynská 13, 040 01 Košice – Staré Mesto, registrácia vykonaná dňa 23.12.2014 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-44578, IČO: 42405971, DIČ: 2024175747) pri marketingových, reklamných, podporných, resp. iných súvisiacich aktivitách (aj možných predajných aktivitách v súvislosti s PROJEKTom KOŠICKÝ DUKÁT sú vo vzťahu k tretím osobám platiteľom DPH: spoločnosť G VISION s.r.o., Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36211508, DIČ: 2021625573, IČ DPH: SK2021625573, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32512/P, IBAN: SK3383300000002600513239, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX a vo vzťahu k neplatiteľom DPH: spoločnosť MGM VISION a.s., Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 460 001, DIČ: 2021451465, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č. 1246/V., IBAN: SK9383300000002701036072, IC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.