G VISION s.r.o. 

Sídlo: Prešov, ul. Slánska č. 20A, PSČ: 080 06
IČO: 36 211 508
DIČ: 2021625573
IČ DPH: SK2021625573

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32512/P

Bankové spojenie: FIO Banka, a.s.,

IBAN: SK33 8330 0000 0026 0051 3239
WhatsApp, Viber: 00421 911 177 007
E-mail: gvisionsro@gmail.com