Kategória: Odborné články

Podnikatelia sa stretávajú, rokujú a vybavujú svoj biznis. Niekedy sa však stane, že zdanlivo nevinné stretnutie, ktoré sa nezriedka končí bez akéhokoľvek záveru, vyústi do prekvapujúceho konca. Podnikatelia vedia, že pre dobrý biznis sú informácie získané zo stretnutia a ich správna analýza veľmi dôležité. Aj stretnutie pri káve či koňaku môže mať pre menej skúsenú […]

Zmluva o tichom spoločenstve je upravená v ustanoveniach § 673 až § 681 Obchodného zákonníka (OBZ) v platnom znení. Považuje sa za absolútny obchod. Znamená to, že sa vždy bude riadiť Obchodným zákonníkom bez ohľadu na právnu povahu subjektov. Platí to, aj keď tichým spoločníkom je občan. Zmluvou o tichom spoločenstve sa tichý spoločník zaväzuje […]

Konateľské oprávnenie už v sebe nesie aj značné riziko pre osobu samého štatutára. Stalo sa tak po zatiaľ najvýznamnejšej novele Obchodného zákonníka. Tento zákon č. 500/2001 Z.z. nadobudol účinnosť od 1. januára 2002. Štatutárny orgán spoločnosti má vďaka tejto novele jasne vymedzené práva a povinnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšie sa vyskytujúcou obchodnou spoločnosťou. […]